พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (PDPA)

คืออะไร ?

PDPA ชื่อเต็มคือ Personal Data Protection Act หรือ พระราชบัญญัคิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่าด้วยการเก็บการใช้การเผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยการความยินยอมนั้น เจ้าของข้อมูลจะต้องได้รับอิสระในการเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจง โดยข้อยกเว้นจะมีเหตุอื่นที่ได้รับอนุญาตในกฎหมาย โดยเจ้าของข้อมูลสามารถขอยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ และองค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องดำเนินการปฏิบัติตาม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยให้กับข้อมูลรวมถึงมอบอำนาจในการควบคุมข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูล

นโยบายคุกกี้

ข้อตกลงเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ว่าด้วยความยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ เพื่อจดจำการใช้งานและการตั้งค่าความต้องการ

คู่มือนักพัฒนาระบบ

คู่มือแนะนำสำหรับนักพัฒนาระบบที่สนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ สสส. จะสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาระบบ